Stanovenie filtračnej účinnosti filtra metódou DFE

Metóda testovania za účelom určenia filtračnej účinnosti

Doteraz sa bežne na testovanie filtračných prvkov za účelom určenia ich filtračnej schopnosti používa Multipass test (ISO 16889). Tento test sa vykonáva v uzavretom hydraulickom obvode, v ktorom hydraulická kvapalina pretekajúca cez filtračný prvok je priebežne kontaminovaná presne definovaným množstvom nečistôt. Kvapalina prechádza prvkom opakovane a je meraný počet nečistôt pred filtrom a za filtrom. Tieto hodnoty definujú, ako účinne filtračný prvok odstraňuje častice nečistôt a koľko častíc je schopný zadržať (filtračný koeficient Beta x podľa normy ISO 4572). Firma Hy-Pro vyvinula pre stanovenie filtračnej účinnosti metódu DFE (Dynamic Filter Efficiency), ktorá dnes predstavuje najvyšší štandard v tejto oblasti.

Čím sa vyznačuje metóda DFE oproti Multipass testu?

Metóda testovania DFE zohľadňuje skutočné pomery ktorým sú filtračné prvky v prevádzke vystavené. Jedná sa najmä o dynamické zaťaženie rýchlymi opakovanými zmenami prietoku.
Testy DFE teda zlučujú multipass testy a testy medze únavy pri premenlivom prietoku. Testy zahŕňajú aj vibračnú analýzu. To je ďalšia význačná vlastnosť testov DFE, ktorá nie je obsiahnutá v bežných metódach multipass testov. Všetky filtračné prvky Hy-Pro sú testované metódou DFE, ktorá im dáva jasné osvedčenie o kvalite a referenciu ku spoľahlivému použitiu v aplikáciach.

Zachytávanie a uvoľňovanie nečistôt.

Testovanie metódou DFE odhalilo, že prvky testované Multipass testom podľa ISO 16889 (ISO 4572) sú náchylné k uvoľňovaniu už skôr zachytených nečistôt. Filtračné prvky, ktoré sú v prevádzke vystavené skutočným dynamickým podmienkam môžu uvoľňovať koncentrované zhluky skôr zachytených nečistôt.

Filtračný materiál

Hy-Pro používa ako filtračné médium výlučne viacvrstvové sklenené vlákna. Filtračné prvky zo sklenených vlákien G8 (dualglass) majú záchytnú kapacitu
(maximálne množstvo zachytených nečistôt v gramoch vo filtračnej vložke do jej nutnej výmeny) je 2 až 3 krát väčšia ako u klasických filtrov.

Dosiahnutie vyššej účinnosti filtrácie

Filtračné prvky Hy-Pro sú navrhnuté tak, aby dosiahli účinnosť filtrácie βx=1000 a vyššie. Už bežné prvky zo sklenených vlákien pri s βx=75 – 200 umožňujú zlepšiť čistotu kvapaliny podľa ISO kódu o 2 až 3 stupne pre každú sledovanú veľkosť častíc. To významne predlžuje dobu za ktorú je dosiahnuté medzného stupňa znečistenia.

Filtračná schopnosť fltračných prvkov HY-PRO

FILTRAČNÁ SCHOPNOSŤ FILTRAČNÉ MÉDIUM

β2,5(c)=1000, β1 = 200 G8 dvojité sklenené vlákno
β5(c) = 1000, β3 = 200 G8 dvojité sklenené vlákno
β7(c) = 1000, β6 = 200 G8 dvojité sklenené vlákno
β12(c) = 1000, β12 = 200 G8 dvojité sklenené vlákno + odstránenie vody
β12(c) = 1000, β12 = 200 G8 dvojité sklenené vlákno
β22(c) = 1000, β25 = 200 G8 dvojité sklenené vlákno + odstránenie vody
40 μm menovitá Drôtené pletivo
70 μm menovitá Drôtené pletivo
149 μm menovitá Drôtené pletivo

Vysvetlivky:

Filtračná schopnosť: β X(c) = 1000 - testované metódou DFE podľa ISO 11171.
βX = 200 testované multipass testom (podľa ISO 16889)

Menovitá filtračná schopnosť x [µm] je schopnosť daného filtra zachytiť minimálne 95 % častíc väčších ako „x“. Je to veľkosť častíc pre ktoré je ηx=95 %., a βx=20.

Ak Vás technológie HY-PRO zaujali stiahnite si podrobnejšie informácie o
metóde testovania DFE.

Informácie o produktoch HY-PRO nájdete tiež na stránkach www.hyprofiltration.com a www.skf.com