Zisťovanie obsahu vody v hydraulických a mazacích olejoch

Voda má najväčší vplyv na znehodnotenie hydraulických a mazacích olejov a životnosť komponentov hydraulických systémov, ložísk a súčastí prevodových mechanizmov.

Prítomnosť vody v oleji zhoršuje jeho vlastnosti a vedie k vzniku vodných emulzií, kalov a lakov, podporuje penenie, spôsobuje tvorbu kryštálikov, zamŕzanie, znižuje dielektrickú pevnosť izolačných olejov a je príčinou korózie kovových súčiastok a ich zvýšeného opotrebovania, čo v konečnom dôsledku znižuje ich životnosť.

Prítomnosť vody v pracovnej kvapaline hydraulických a mazacích systémov sa prejaví:

• koróziou kovových povrchov,
• zvýšeným abrazívnym opotrebením,
• poškodením (únavou) ložísk,
• poškodzovaním aditív,
• zmenou viskozity.

Hodnoty prípustného obsahu vody v oleji potvrdené praxou sa uvádzajú:

• hydraulické oleje 0,02 až 0,1 % hm,
• turbínové oleje 0,05 až 0,2 % hm,
• motorové oleje 0,1 až 0,2 % hm,
• prevodové oleje 0,1 až 0,5 % hm
.

Uvedené hodnoty majú informatívny charakter a častejšie sa odporúčajú hodnoty dolné.

OBSAH VOĽNEJ, EMULGOVANEJ A VIAZANEJ VODY V OLEJI VÁM ZISTÍME VODÍKOVOU METÓDOU.

OBJEDNÁVKA NA ZISTENIE OBSAHU VODY V OLEJI


poštoue-mailom