Kontakt

Názov firmy:

FLUIDCONSULT, s.r.o.

Sídlo firmy:

Dubová 6
010 07 Žilina

Email: info@fluidconsult.sk

Fakturačné  údaje:
IČO 36784338
IČ DPH SK2022392020

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Žiline vo vložke č. 19033/L