Prevádzka hydraulických zariadení

Autor: Doc. Ing. Pavol Kučík, PhD
ISBN 978-80-970524-0-9
Vydal FLUIDCONSULT, s.r.o. Žilina, 2010

122 strán, 39 obrázkov, 13 tabuliek
Formát B5
Väzba mäkká laminovaná.

Cena 10 € + 10% DPH + poštovné a balné.

Z obsahu:

HYDRAULICKÉ KVAPALINY
Funkcie kvapalín v hydraulickom systéme. Základné vlastnosti pracovných kvapalín. Znečistenie pracovnej kvapaliny v hydraulickom systéme. Hlavné faktory, ktoré limitujú použiteľnosť hydraulického oleja v zariadení. Ako dochádza ku znečisteniu kvapaliny v hydraulickom systéme. Druhy znečistenia pracovných kvapalín. Druhy opotrebenia vyvolaného znečistením pracovnej kvapaliny. Klasifikácia znečistenia pracovných kvapalín podľa noriem ISO a NAS. Oxidácia oleja a jej dôsledky. Starnutie hydraulických olejov. Aditíva pre pracovné kvapaliny. Druhy hydraulických kvapalín.

FILTRÁCIA PRACOVNÝCH KVAPALÍN
Úloha filtra v hydraulickom obvode. Princípy filtrácie a čistenia pracovných kvapalín v hydraulických systémoch. Mechanická filtrácia. Elektrostatické čistenie. Odstredivé separátory. Vákuová filtrácia. Magnetické odlučovače. Hodnotenie filtračnej schopnosti filtrov. Umiestnenie filtrov v hydraulickom okruhu. Signalizátory zanesenia filtrov. Odvzdušňovacie filtre. Filtrácia a sušenie. Porovnanie filtrov podľa ich umiestnenia.

PREVÁDZKA A ÚDRŽBA HYDRAULICKÝCH SYSTÉMOV
Skladovanie hydraulických prvkov. Konzervácia hydraulických prvkov. Montáž hydraulického obvodu. Zásady zástavby hydraulických prvkov na stroj. Plnenie a doplňovanie hydraulického obvodu pracovnou kvapalinou. Rozbeh obvodu. Oživenie a odvzdušnenie hydraulického obvodu. Nastavenie ventilov v obvode. Sledovanie hydraulického obvodu v skúšobnej prevádzke. Prevádzka a údržba hydraulického zariadenia. Všeobecné príčiny vzniku porúch hydraulického zariadenia. Všeobecné zásady vyhľadávania príčin porúch hydraulických systémov. Tabuľka najčastejšie sa vyskytujúcich porúch hydraulických systémov. Technické podklady pre údržbu hydraulických zariadení. Rekonštrukcia a renovácia hydraulických zariadení. Bezpečnosť práce pri údržbe a opravách hydraulických zariadení.

OBJEDNÁVKA KNIHY PREVÁDZKA HYDRAULICKÝCH ZARIADENÍ

[contact-form-7 id="371" title="OBJEDNÁVKA KNIHY PREVÁDZKA HYDRAULICKÝCH ZARIADENÍ"]