Klasifikácia znečistenia hydraulických pracovných kvapalín podľa ISO 4406 a NAS 1618

Článok sa zaoberá problematikou hodnotenia čistoty hydraulických pracovných kvapalín podľa noriem ISO 4406 a NAS 1618. Uvádzdajú sa požiadavky na čistotu rôznych hydraulických komponentov.